Hlavní obsah

unmöglich

Přídavné jméno

  1. j-n/sich vor j-m unmöglich machen znemožnit koho/se před kým

Vyskytuje se v

absolut: vypadat absolutně nemožněabsolut unmöglich aussehen

versuchen: zkusit nemožnédas Unmögliche versuchen

dokázat: dokázat téměř nemožnéfast Unmögliches schaffen

možná: Není možná!Unmöglich!

možno: Není možno, aby ...Es ist unmöglich, dass ...

nemožně: nemožně se chovatsich unmöglich benehmen

nemožný: zadat komu nemožný úkolj-m eine unmögliche Aufgabe geben

pokoušet se: Pokouší se o nemožné.Sie versucht das Unmögliche.

zhola: To je zhola nemožné!Es ist durchaus unmöglich!

znemožnit: znemožnit koho ve školej-n in der Schule unmöglich machen

unmöglich: být časově úplně nemožnézeitlich völlig unmöglich sein