Hlavní obsah

možno

Příslovce

  • möglich(erweise)Je možno to provést.Es ist möglich es auszuführen.Není možno, aby ...Es ist unmöglich, dass ...

Vyskytuje se v

nálev: Možno připravit dva až tři nálevy.Es sind zwei bis drei Aufgüsse möglich.

paragraf: Dle toho a toho paragrafu je možno...Nach Paragraph soundso kann man...

womöglich: Komm womöglich früher.Přijď pokud možno dřív.