Hlavní obsah

lze

Vyskytuje se v

nadsázka: Bez nadsázky lze říci...Ohne Übertreibung kann man sagen...

namítat: Proti tomu nelze nic namítat.Dagegen kann man nichts einwenden.

podobný: Podobné podmínky si nelze klást.Ähnliche Bedingungen kann man nicht stellen.

slučovat: Tyto pojmy nelze slučovat.Diese Begriffe kann man nicht verbinden.

souhrnem: Souhrnem lze říci, že...Zusammengenommen kann man sagen, dass...

vyjednávat: S teroristy nelze vyjednávat.Mit Terroristen darf man nicht verhandeln.

vystihnout: Takový zážitek nelze vystihnout slovy.So ein Erlebnis kann man nicht in Worte fassen.

zaznačit: V testu lze zaznačit více možností.Im Test kann man mehrere Möglichkeiten ankreuzen.

abwehren: Tomu nelze zabránit.Das lässt sich nicht abwehren.

auswerfen: Zařízení USB nelze odebrat.Das USB-Laufwerk kann nicht ausgeworfen werden.

folgern: Z toho lze vyvodit, že...Daraus lässt sich folgern, dass...

sinken: Jak hluboko jen lze klesnout.přen. Wie tief man nur sinken kann.