Hlavní obsah

podobný

Přídavné jméno

  1. (přibližně stejný) ähnlichbýt podobný otcidem Vater ähnlich seinpodobné názoryähnliche Meinungen
  2. (takový) ähnlich, dergleichenPodobné podmínky si nelze klást.Ähnliche Bedingungen kann man nicht stellen.

Vyskytuje se v

se, si: Sie sind einander sehr ähnlich.Jsou si velmi podobní.

významově: bedeutungsähnliche Wörtervýznamově podobná slova

vlas: j-m/etw. aufs Haar gleichenbýt komu/čemu na vlas podobný

ähnlich: Ich hatte einen ähnlichen Gedanken wie du.Měla jsem podobnou myšlenku jako ty.

dergleichen: nichts dergleichennic takového/nic podobného

gleich: Sie sind sich in vielem gleich.Jsou si v mnohém podobní.

ihresgleichen: Ich kenne sie und ihresgleichen.Znám ji a jí podobné.

seinesgleichen: Ich kenne ihn und seinesgleichen.Znám jeho a jemu podobné.

podobný: dem Vater ähnlich seinbýt podobný otci