Hlavní obsah

nie

Vyskytuje se v

da sein: So was ist noch nie da gewesen!(Tak) to tady ještě nebylo!

finden: kein/nie ein Ende findennemít konce

genug: Sie kann nie genug bekommen.Ta nemá nikdy dost. chce stále víc

nimmer: Nie und nimmer!Nikdy! zesílení záporu

noch: noch nieještě nikdy (ne-), dosud nikdy (ne-)

wieder: nie wiederuž nikdy (více)

betreten: Ich werde dieses Geschäft nie mehr betreten.Do tohoto obchodu už nevkročím.

herauskommen: Sie ist nie aus ihrer Heimatstadt herausgekommen.Nikdy se nedostala ze svého rodného města.

können: hovor. Man kann nie wissen.Jeden nikdy neví.

man: Man kann nie wissen, wozu das gut ist.Člověk nikdy neví, k čemu je to dobré.

Preis: Sie sieht nie auf den Preis.Nikdy nehledí na cenu.

sosehr: Sosehr wir uns auch anstrengten, wir hatten nie Erfolg.Jakkoli jsme se snažili, nikdy jsme neměli úspěch.

spät: hovor. besser spät als nielepší pozdě než nikdy

verschmerzen: Das kann ich nie verschmerzen.To mě nikdy nepřebolí.

vorkommen: Das kann mir nie vorkommen.To se mi nemůže nikdy stát.

wissen: Man kann nie wissen.Jeden nikdy neví.

zutrauen: Das hätte ich ihm nie zugetraut!Toho bych se od něho nikdy nenadála!

entweder: Entweder jetzt oder nie(mals)!Buď teď, nebo nikdy!

bát se: Nikdy jsem se nebál.Ich habe nie Angst gehabt.

člověk: Člověk nikdy neví.Man kann nie wissen.

dopustit: To nikdy nedopustím!Das lasse ich nie zu!, Darauf lasse ich es nicht ankommen!

jaktěživ: Jaktěživ jsem to nedělal.Ich habe das nie gemacht.

kývnout: Na to nikdy nekývnu.Das bejahe ich nie.

ne: No ne, to bych nikdy nečekal.Nanu, so (et)was würde ich nie erwarten.

nikdy: nemít nikdy časnie Zeit haben

nikdy: nikdy znovunie wieder

propůjčit se: K tomu bych se nikdy nepropůjčil.Dazu würde ich mich nie hergeben.

přebolet: Jeho ztráta nikdy nepřebolí.Sein Verlust ist nie zu verschmerzen.

rozchodit: To nerozchodím!Das werde ich nie los!

teď: Teď nebo nikdy!Jetzt oder nie!

trknout: Nikdy mě to netrklo!Das ist mir nie eingefallen!

zahálet: Nezahálí ani chvilku.Er geht nie müßig.

zahnout: Ještě mu nezahnula.Sie ist noch nie fremdgegangen.

zakřičet: Nikdy na ni nezakřičel.Er hat sie nie angebrüllt.

zamrzat: Některé řeky nikdy nezamrzají.Manche Flüsse frieren nie zu.

opatrnost: Opatrnosti nikdy nezbývá.Man kann nie genug vorsichtig sein.