Hlavní obsah

spät

Přídavné jméno

  1. pozdníbis in die späten Nachtstunden feiernslavit až do pozdních nočních hodinWie spät ist es?Kolik je hodin?Wie spät haben wir?Kolik máme hodin?hovor. besser spät als nielepší pozdě než nikdy
  2. pozdní, zpožděnýspät aufstehenpozdě vstát

Vyskytuje se v

wie: Wie spät ist es?Kolik je hodin?

ein, eine, ein: ein Jahr spätero rok později

in: bis spät in die Nacht feiernslavit až dlouho do noci

Abend: am frühen/späten Abendbrzy/pozdě večer

einräumen: Er musste einräumen, dass er viel zu spät gekommen war.Musel přiznat, že přišel příliš pozdě.

erst: Der Zug kommt erst später an.Vlak přijede až později.

hin: bis spät in die Nacht hin(až) pozdě do noci

hinein: bis in die späte Nacht hineinaž pozdě do noci

Minute: fünf Minuten zu spät kommenpřijít o pět minut později

noch: Du kommst noch zu spät!Ještě přijdeš pozdě!

ohnehin: Der Zug kommt ohnehin zu spät.Ten vlak přijede stejně pozdě.

verschlafen: Er kam zu spät zur Schule, weil er verschlafen hat.Přišel pozdě do školy, protože zaspal.

vertagen: eine Sitzung auf später vertagenodložit schůzi na později

ráno: von früh bis spätod rána do večera

večer: von früh bis spät, vom Morgen bis zum Abendod rána do večera

ani: Ich weiß nicht einmal, wie spät es ist.Ani nevím, kolik je hodin.

být: Es ist schon spät.Už je pozdě.

hodina: Wie spät ist es?Kolik je hodin?

kolik: Wie spät ist es?Kolik je hodin?

link: Ich sende dir später einen Link.Pošlu ti pak link.

makat: von früh bis spät ackernmakat od rána do večera

minuta: zehn Minuten später kommenpřijít o deset minut později

ne: Nicht, dass du wieder spät kommst.Ne abys přišel zase pozdě.

o: Sie kommt zwei Stunden später.Přijede o dvě hodiny později.

obyčejně: Er kommt gewöhnlich spät.Obyčejně chodí pozdě.

odcházet: Heute gehe ich später weg.Dnes odcházím později.

opovážit se: Wage dich spät zu kommen!Opovaž se přijít pozdě!

podruhé: Das nächste Mal kommt er nicht wieder spät.Příště už nepřijde pozdě.

pozdě: zu spät kommenpřijít pozdě

pozdější: spätere Entwicklungpozdější vývoj

pozdní: im späten Alterv pozdním věku

přijít: rechtzeitig/zu spät kommenpřijít včas/pozdě

trapný: Es ist mir peinlich, dass ich zu spät komme.Je mi trapné, že přicházím pozdě.

dřív: früher oder späterdřív nebo později

spät: spät dran seinmít zpoždění