Hlavní obsah

hinein

Příslovce

  1. (tam) do, dovnitř čeho
  2. bis in etw. Akk hinein do čeho do detailu ap.zesiluje význam předložky inbis in die späte Nacht hineinaž pozdě do noci

Vyskytuje se v

hinein: bis in etw. Akk hineinaž do čeho do detailu ap.

hineinbitten: Der Arzt bat den Patienten hinein.Lékař pozval pacienta dále.

vehnat se: Er stürzte ins Büro hinein.Vehnal se do kanceláře.

vhrnout se: Das Wasser drang hinein.Voda se vhrnula dovnitř.

vjet: Fahren Sie in den Hof hinein.Vjeďte do dvora.

vlézt: Sie passt in das Kleid nicht mehr hinein.Nevleze (se) do šatů.

vlézt se: Du passt nicht hinein.Ty se sem nevlezeš.

vpravit se: Sie passt nicht mehr in das Kleid hinein.Už se nevpraví do šatů.

vřítit se: Er stürmte ins Zimmer hinein.Vřítil se do pokoje.

vžít se: Versetz dich in meine Lage (hinein).Vžij se do mé situace.

jáma: Wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.

sám, sama, samo, samý: Wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.

Blaue: ins Blaue (hinein)do větru