Hlavní obsah

jáma

Podstatné jméno, rod ženský

Vyskytuje se v

maskovat: maskovat jámu větvemidie Grube mit Ästen tarnen

vyhrabat: vyhrabat hlínu z jámydas Erdreich aus der Grube ausheben

vyhrabat se: vyhrabat se z jámyaus der Grube kriechen

vykopat: vykopat hlubokou jámueine tiefe Grube ausheben

zahrabat: zahrabat jámudie Grube zuschütten

sám, sama, samo, samý: Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.Wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.

Deckung: in Gruben Deckung nehmenkrýt se v jámách

graben: eine Grube grabenkopat jámu

Schacht: einen Schacht bohren/graben/schlagenvrtat/kopat/razit jámu