Hlavní obsah

rein

Příslovce

  • dovnitřKommen Sie rein!Pojďte dále!, Vstupte!

Vyskytuje se v

Quecksilber: das reine Quecksilber seinbýt jako živé stříbro dítě ap.

rein: etw. Akk ins Reine bringendát co do pucu

Selbstmord: Das ist doch glatter/reiner Selbstmord!To je přece hotová sebevražda!

Tisch: sich Dat mit etw. reinen Tisch machenudělat si čistý stůl čím

Übungssache: (reine) Übungssache seinbýt (čistě) věc cviku

Gewissen: ein reines Gewissen habenmít čisté svědomí

Rasse: eine reine Rassečistá rasa

bezpředložkový: reiner Kasusbezpředložkový pád

pravda: reine Wahrheitčistá pravda

zvyk: etw. aus (reiner) Gewohnheit tundělat co ze zvyku

bavlna: reine Baumwollečistá bavlna

blbost: etw. aus reiner Dummheit tunudělat co z blbosti

čirý: reine Wahrheitčirá pravda

čistě: rein zufälligčistě náhodný

dovnitř: Kommen Sie (he)rein.Pojďte dovnitř.

holý: purer/reiner Unsinnholý nesmysl

načisto: die Aufgabe ins Reine abschreibenopsat úlohu načisto

napsat: ins Reine schreibennapsat načisto

opsat: den Bericht ins Reine (ab)schreibenopsat zprávu načisto

pouhý: reine Wahrheit sagenříci pouhou pravdu

ryzí: reines Gold, das Feingoldryzí zlato

učiněný: Es war eine reine Katastrophe.Byla to učiněná pohroma.

záležitost: reine Formsachečistě formální záležitost

zlato: das Feingold, reines Goldryzí zlato

zvědavost: aus (reiner) Neugierjen ze zvědavosti

čistý: Er hat reine Hände.přen. Má čisté ruce.

jasno: mit etw. im Reinen seinmít jasno v čem

loterie: Das ist die reinste Lotterie.Je to sázka do loterie.

víno: j-m reinen Wein einschenkennalít komu čistého vína

Brechmittel: j./etw. ist für j-n das reinste Brechmittelkomu je z koho/čeho na blití