Hlavní obsah

Gewissen

Das, podstatné jméno~s, ~

  • svědomíein reines Gewissen habenmít čisté svědomísein Gewissen erleichternulevit svému svědomínach bestem Wissen und Gewissenpodle nejlepšího vědomí a svědomí

Das, podstatné jméno~s, ~

  1. sich Dat kein Gewissen aus etw. machen nemít z čeho výčitky svědomí
  2. j-n/etw. auf dem Gewissen haben mít koho/co na svědomí

Vyskytuje se v

Gewissen: sich Dat kein Gewissen aus etw. machennemít z čeho výčitky svědomí

schlecht: ein schlechtes Gewissen habenmít špatné svědomí

gewiss: nichts Gewisses wissennevědět nic určitého

rein: ein reines Herz/Gewissen habenmít čisté srdce/svědomí

Weise: in gewisser Weisesvým způsobem

Freiheit: die Freiheit der Presse/des Gewissenssvoboda tisku/svědomí

Wissen: etw. nach bestem Wissen und Gewissen tunudělat co podle nejlepšího vědomí a svědomí

černý: schwarzes Gewissen habenmít černé svědomí

čest: auf Ehre und Gewissen, bei meiner Ehrehovor. na mou čest

jistý: unter gewissen Bedingungenza jistých podmínek

podmínka: unter gewissen Bedingungenza určitých podmínek

ulehčit: das Gewissen erleichternulehčit svědomí

hryzat: Ihr Gewissen plagt/quält sie.Hryže ji svědomí.

jednat: nach seinem Gewissen handelnjednat podle svého svědomí

otupit se: Sein Gewissen stumpfte ab.Jeho svědomí se otupilo.

špatný: ein schlechtes Gewissen habenmít špatné svědomí

určitě: Aber gewiss!Ale určitě!

určitý: bis zu einem gewissen Maßdo určité míry

zaručeně: Er kommt ganz gewiss.Zaručeně přijde.

čistý: ein reines Gewissen habenmít čisté svědomí

klidný: etw. ruhigen Gewissens tun/sagenudělat/říct co s klidným svědomím

vědomí: nach bestem Wissen und Gewissenpodle nejlepšího vědomí a svědomí

Etwas: das gewisse Etwaszvláštní kouzlo, to něco osobní přitažlivost