Hlavní obsah

svědomí

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

Vyskytuje se v

černý: mít černé svědomíschwarzes Gewissen haben

ulehčit: ulehčit svědomídas Gewissen erleichtern

hlodat: Hlodá v něm svědomí.Er hat Gewissensbisse.

hryzat: Hryže ji svědomí.Ihr Gewissen plagt/quält sie.

jednat: jednat podle svého svědomínach seinem Gewissen handeln

otupit se: Jeho svědomí se otupilo.Sein Gewissen stumpfte ab.

špatný: mít špatné svědomíein schlechtes Gewissen haben

čistý: mít čisté svědomíein reines Gewissen haben

klidný: udělat/říct co s klidným svědomímetw. ruhigen Gewissens tun/sagen

vědomí: podle nejlepšího vědomí a svědomínach bestem Wissen und Gewissen