Hlavní obsah

nevědomí

Vyskytuje se v

vědomí: vzít na vědomí coetw. zur Kenntnis nehmen

dát: dát na vědomí komu coj-m etw. zu verstehen geben

vědomí: pozbýt/nabýt vědomídas Bewusstsein verlieren/zu Bewusstsein kommen

ztratit: ztratit vědomídas Bewusstsein verlieren, in Ohnmacht fallen

vědomí: podle nejlepšího vědomí a svědomínach bestem Wissen und Gewissen

bewusst: eine bewusste Lügevědomá lež

Kraft: j-n nach besten Kräften beratenporadit komu podle nejlepšího vědomí a svědomí

Besinnung: die Besinnung verlierenztratit vědomí

Bewusstsein: das Bewusstsein verlierenztratit vědomí

Bewusstsein: wieder zu Bewusstsein kommenznovu nabýt vědomí

Bewusstsein: bei/ohne Bewusstsein seinbýt/nebýt při vědomí

gewiss: seiner Begabung gewiss seinbýt si vědomý svého nadání

Gewissen: nach bestem Wissen und Gewissenpodle nejlepšího vědomí a svědomí

Wissen: etw. nach bestem Wissen und Gewissen tunudělat co podle nejlepšího vědomí a svědomí