Hlavní obsah

svědomí

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

Vyskytuje se v

černý: mít černé svědomíschwarzes Gewissen haben

ulehčit: ulehčit svědomídas Gewissen erleichtern

hlodat: Hlodá v něm svědomí.Er hat Gewissensbisse.

hryzat: Hryže ji svědomí.Ihr Gewissen plagt/quält sie.

jednat: jednat podle svého svědomínach seinem Gewissen handeln

otupit se: Jeho svědomí se otupilo.Sein Gewissen stumpfte ab.

špatný: mít špatné svědomíein schlechtes Gewissen haben

čistý: mít čisté svědomíein reines Gewissen haben

klidný: udělat/říct co s klidným svědomímetw. ruhigen Gewissens tun/sagen

vědomí: podle nejlepšího vědomí a svědomínach bestem Wissen und Gewissen

Kraft: j-n nach besten Kräften beratenporadit komu podle nejlepšího vědomí a svědomí

rein: ein reines Herz/Gewissen habenmít čisté srdce/svědomí

erleichtern: seine Seele erleichternulevit svému svědomí

Freiheit: die Freiheit der Presse/des Gewissenssvoboda tisku/svědomí

Gewissen: ein reines Gewissen habenmít čisté svědomí

Gewissen: sein Gewissen erleichternulevit svému svědomí

Gewissen: nach bestem Wissen und Gewissenpodle nejlepšího vědomí a svědomí

Wissen: etw. nach bestem Wissen und Gewissen tunudělat co podle nejlepšího vědomí a svědomí