Hlavní obsah

jednat

Vyskytuje se v

čestně: ehrlich handelnčestně jednat

disciplinovaně: diszipliniert handelnjednat disciplinovaně

fér: fair handelnjednat fér

jednat se: Worum handelt es sich?O co se jedná?

nerozumně: unvernünftig handelnjednat nerozumně

otevřeně: offen handeln/sprechenjednat/mluvit otevřeně

promyšleně: überlegt handelnjednat promyšleně

přesvědčení: gegen seine Überzeugung handelnjednat proti vlastnímu přesvědčení

přímo: immer aufrichtig handelnjednat vždy přímo

racionálně: rational handelnjednat racionálně

veřejný: im öffentlichen Interesse handelnjednat ve veřejném zájmu

děcko: j-n wie ein kleines Kind behandelnjednat s kým jako s malým děckem

osoba: für seine Person handelnjednat za svou osobu

asozial: asozial handelnjednat asociálně

impulsiv: immer impulsiv handelnjednat vždy impulzivně

redlich: immer redlich handelnjednat vždy čestně

Zwang: unter einem inneren Zwang handelnjednat pod vnitřním tlakem

Affekt: im Affekt handelnjednat v afektu

fair: mit j-m fair handelns kým jednat fér(ově)

halten: Er wurde bei ihnen gehalten wie der eigene Sohn.Jednali s ním jako s vlastním synem.

handeln: Bei diesem Fund handelt es sich um eine Vase aus dem 3. Jahrhundert.U tohoto nálezu se jedná o vázu ze 3. století.

herzlos: herzlos handelnjednat bezcitně

Mitleid: aus Mitleid handelnjednat ze soucitu

ungesetzlich: ungesetzlich handelnjednat nezákonně

unüberlegt: unüberlegt handelnjednat nerozvážně

verfahren: eigenmächtig verfahrenjednat svévolně

voreilig: voreilig handelnukvapeně jednat

vorschnell: vorschnell handelnukvapeně jednat

wider: wider die Vorschriften handelnjednat proti předpisům

zielbewusst: zielbewusst handelncílevědomě jednat

zielstrebig: zielstrebig handeln/vorgehenjednat/počínat si cílevědomě

jednat: nach seinem Gewissen handelnjednat podle svého svědomí