Hlavní obsah

zacházet

Vyskytuje se v

ekonomicky: zacházet s materiálem ekonomickymit dem Material ökonomisch umgehen

krutě: krutě s kým zacházetj-n grausam behandeln

nelidsky: nelidsky zacházet s kým/čímmit j-m/etw. unmenschlich umgehen

opatrně: opatrně zacházet s čímvorsichtig mit etw. umgehen

pieta: zacházet s čím s pietouetw. mit Pietät behandeln

surově: zacházet s kým surověj-n grob behandeln

špatně: špatně zacházet s kýmj-n schlecht behandeln

human: zacházet humánně s vězniGefangene human behandeln

Vieh: zacházet s kým jako s dobytkemj-n wie ein Stück Vieh behandeln

behandeln: zacházet opatrně s novým strojemdie neue Maschine bedachtsam behandeln

stiefmütterlich: zacházet s kým/čím macešskyj-n/etw. stiefmütterlich behandeln

treiben: zacházet příliš dalekoes zu weit treiben

vorsichtig: obezřetně zacházet s čímetw. vorsichtig behandeln