Hlavní obsah

human

Přídavné jméno

  1. humánní, důstojný, lidumilný zacházení ap.Gefangene human behandelnzacházet humánně s vězni
  2. humánní, lidský přístup ap.zu etw. eine humane Stellung einnehmenzaujmout humánní postoj k čemu