Hlavní obsah

menschlich

Vyskytuje se v

Voraussicht: aller Voraussicht nach, nach menschlicher Voraussichtpodle všech předpokladů, pravděpodobně

Qualität: Er hat menschliche Qualitäten.Má lidské kvality.

irren: Irren ist menschlich.Mýlit se je lidské.

bytí: menschliches Seinlidské bytí

chybovat: Irren ist menschlich.Chybovat je lidské.

kostra: menschliches Skelett/das Tierskelettanat. lidská/zvířecí kostra

kvalita: Er hat menschliche Qualitäten.Má lidské kvality.

lidsky: menschlich unvollkommenlidsky nedokonalý

lidský: menschlicher Körperlidské tělo

mluva: die menschliche Sprachelidská mluva

organismus: der menschliche Organismuslidský organismus

potenciál: menschliches Potenziallidský potenciál

povaha: die menschliche Naturlidská povaha

příbytek: menschliche Behausungenlidské příbytky

slabost: menschliche Schwächelidská slabost

výkal: menschliche/tierische Exkrementelidské/zvířecí výkaly