Hlavní obsah

sozial

Vyskytuje se v

dopad: steuerliche/soziale Auswirkungekon. daňový/sociální dopad

prostředí: soziales Milieusociální prostředí

odezva: die soziale Wirkung der Reformsociální odezva reformy

organismus: sozialer Organismussociální organismus

vžít se: sich in eine neue (soziale) Umwelt einlebenvžít se do nového prostředí