Hlavní obsah

gesellschaftlich

Vyskytuje se v

Konvention: sich über die gesellschaftlichen Konventionen hinwegsetzenpovznést se nad společenské konvence

Schranke: gesellschaftliche Schrankenspolečenské meze

spiegeln: Seine Romane spiegeln die gesellschaftlichen Zustände.V jeho románech se zrcadlí společenské poměry.

konverzace: gesellschaftliche Konversationspolečenská konverzace

konvence: gesellschaftliche Konventionspolečenská konvence

mrav: gesellschaftliche Sittenspolečenské mravy

nešikovný: gesellschaftlich ungeschicktspolečensky nešikovný

spoutaný: an gesellschaftliche Konventionen gebundenspoutaný společenskými konvencemi

žebříček: auf der gesellschaftlichen Stufenleiter hoch stehenstát vysoko na společenském žebříčku