Hlavní obsah

gesellschaftlich

Vyskytuje se v

Konvention: sich über die gesellschaftlichen Konventionen hinwegsetzenpovznést se nad společenské konvence

Schranke: gesellschaftliche Schrankenspolečenské meze

spiegeln: Seine Romane spiegeln die gesellschaftlichen Zustände.V jeho románech se zrcadlí společenské poměry.

konverzace: společenská konverzacegesellschaftliche Konversation

konvence: společenská konvencegesellschaftliche Konvention

mrav: společenské mravygesellschaftliche Sitten

nešikovný: společensky nešikovnýgesellschaftlich ungeschickt

spoutaný: spoutaný společenskými konvencemian gesellschaftliche Konventionen gebunden

žebříček: stát vysoko na společenském žebříčkuauf der gesellschaftlichen Stufenleiter hoch stehen