Hlavní obsah

politisch

Vyskytuje se v

Freiheit: persönliche/politische/bürgerliche Freiheitosobní/politická/občanská svoboda

Freund: politische Freunde habenmít politické příznivce

Gegenzug: přen. ein geschickter politischer Gegenzugobratný politický protitah

mundtot: einen politischen Gegner mundtot machenumlčet politického protivníka

schulen: j-n politisch schulenškolit koho politicky

obrat: die politische Wendepolitický obrat

angažovat se: sich politisch engagierenpoliticky se angažovat

bankrotář: politischer Bankrotteurpolitický bankrotář

dějepis: allgemeine/politische Geschichtevšeobecný/politický dějepis

dění: politisches Geschehenpolitické dění

doleva: (politisch) links orientiert(politicky) orientovaný doleva

komplikace: politische Komplikationenpolitické komplikace

linie: die politische Linie/der Parteikurspolitická/stranická linie

napětí: politische Spannungpolitické napětí

odpůrce: der politische/ideologische Gegnerpolitický/ideologický odpůrce

oponent: politischer Opponent/Gegnerpolitický oponent

ovzduší: die politische Atmosphärepolitické ovzduší

politicky: politisch tätig seinbýt politický činný

politický: politische Parteipolitická strana

příslušnost: politische Zugehörigkeitpolitická příslušnost

rozebrat: die politische Situation analysierenrozebrat politickou situaci

tříštit se: Die politische Szene splittert sich auf.Politická scéna se tříští.

uprchlík: politischen Flüchtligen Asyl gewährenposkytnout azyl politickým uprchlíkům

vůdčí: führende Persönlichkeiten des politischen Lebensvůdčí osobnosti politického života

vyhrocený: eskalierte politische Lagevyhrocená politická situace

zlom: politischer Umbruchpolitický zlom

zmínit se: die politische Situation erwähnenzmínit se o politické situaci