Hlavní obsah

doleva

Příslovce

  1. (na levou stranu) nach links(kolem dokola) linksherumzahnout dolevanach links abbiegenotáčet doleva (kolem dokola) coetw. links(her)um drehen
  2. přen.(politicky) (nach) links(politicky) orientovaný doleva(politisch) links orientiert

Vyskytuje se v

křižovatka: Na křižovatce odbočte doleva.An der Kreuzung biegen Sie nach links ab.

stočit: stočit auto dolevadas Auto nach links lenken

zabočit: Na křižovatce zabočíte doleva.An der Kreuzung biegen Sie links ab.

zahýbat: zahýbat dolevanach links abbiegen

zatočit: zatočit doleva/za rohnach links/um die Ecke schwenken

davor: Před tím musíš odbočit doleva.Davor musst du links abbiegen.

tendieren: Vláda se kloní doleva.Die Regierung tendiert nach links.

wenden: otočit se dolevasich nach links wenden

doleva: zahnout dolevanach links abbiegen