Hlavní obsah

vpravo

Příslovce

  • (na pravé straně) rechts(na pravé straně) auf der rechten Seite(doprava) nach rechtsodbočit vpravo(nach) rechts abbiegenVpravo v bok!Rechtsum!

Vyskytuje se v

bok: voj. Vpravo/Vlevo v bok!Rechtsum/Linksum kehrt!

držet se: Držte se vpravo!Haltet euch rechts!

otáčka: otáčka vlevo/vpravodie Drehung links/rechts

zahnout: zahnout vpravonach rechts abbiegen

rechtsum: Vpravo v bok!Rechtsum kehrt!

steuern: jet vpravonach rechts steuern

vpravo: Vpravo v bok!Rechtsum!