Hlavní obsah

držet se

Vyskytuje se v

nazpět: sich zurückhaltendržet se nazpět

předloha: sich an die Vorlage haltendržet se předlohy

stranou: sich abseits haltendržet se stranou

zábradlí: sich am Geländer (fest)haltendržet se zábradlí

klíště: an j-m wie eine Zecke hängendržet se koho jako klíště

tělo: sich j-n vom Leib(e) haltendržet (si) koho od těla

země: auf der Erde bleibendržet se při zemi

Gewicht: sein Gewicht halten(u)držet si svou váhu

festhalten: an alten Gewohnheiten festhaltendržet se starých zvyků

halten: Halte dich aufrecht!Drž se zpříma!

Norm: sich an Normen haltendržet se norem

normal: sich sein normales Gewicht haltendržet si svou obvyklou váhu

vorhalten: sich beim Gähnen die Hand vorhaltendržet si při zívání ruku před ústy

držet se: sich am Geländer festhaltendržet se zábradlí