Hlavní obsah

links

Příslovce

  • vlevo, nalevolinks von j-m gehenjít nalevo od kohovon links nach rechtszleva doprava

Předložka; s 2. pád

  • nalevo, vlevo, na levé stranělinks der Autobahnna levé straně dálnicelinks des Flussesna levém břehu řeky

Vyskytuje se v

links: etw. Akk mit links machenco (u)dělat levou (zadní)

nach: den Kopf nach links drehenotočit hlavu nalevo

davor: Davor musst du links abbiegen.Před tím musíš odbočit doleva.

tendieren: Die Regierung tendiert nach links.Vláda se kloní doleva.

überholen: links überholenpředjíždět vlevo

wenden: sich nach links wendenotočit se doleva

liegen: j-n/etw. links liegen lassenkoho/co přehlížet, přezírat, zanedbávat