Hlavní obsah

politicky

Příslovce

  • politischbýt politický činnýpolitisch tätig sein

Vyskytuje se v

vojenskopolitický: vojensko-politickýmilitärpolitisch

obrat: politický obratdie politische Wende

angažovat se: politicky se angažovatsich politisch engagieren

bankrotář: politický bankrotářpolitischer Bankrotteur

dějepis: všeobecný/politický dějepisallgemeine/politische Geschichte

dění: politické děnípolitisches Geschehen

doleva: (politicky) orientovaný doleva(politisch) links orientiert

komplikace: politické komplikacepolitische Komplikationen

linie: politická/stranická liniedie politische Linie/der Parteikurs

napětí: politické napětípolitische Spannung

odpůrce: politický/ideologický odpůrceder politische/ideologische Gegner

oponent: politický oponentpolitischer Opponent/Gegner

ovzduší: politické ovzdušídie politische Atmosphäre

politický: politická stranapolitische Partei

příslušnost: politická příslušnostpolitische Zugehörigkeit

přívrženec: přívrženci politické stranydie Anhänger einer Partei

rozebrat: rozebrat politickou situacidie politische Situation analysieren

tříštit se: Politická scéna se tříští.Die politische Szene splittert sich auf.

uprchlík: poskytnout azyl politickým uprchlíkůmpolitischen Flüchtligen Asyl gewähren

vůdčí: vůdčí osobnosti politického životaführende Persönlichkeiten des politischen Lebens

vyhrocený: vyhrocená politická situaceeskalierte politische Lage

zlom: politický zlompolitischer Umbruch

zmínit se: zmínit se o politické situacidie politische Situation erwähnen

anschließen: připojit se k (politické) straněsich einer Partei anschließen

Freiheit: osobní/politická/občanská svobodapersönliche/politische/bürgerliche Freiheit

Freund: mít politické příznivcepolitische Freunde haben

Gegenzug: obratný politický protitahpřen. ein geschickter politischer Gegenzug

mundtot: umlčet politického protivníkaeinen politischen Gegner mundtot machen

nahestehen: být (názorově) blízký (politické) straněeiner Partei nahestehen

schulen: školit koho politickyj-n politisch schulen

politicky: být politický činnýpolitisch tätig sein