Hlavní obsah

zlom

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (náhlá změna směru ap.) der (Um)Bruchpolitický zlompolitischer Umbruch
  2. (zlomení) der Bruch

Vyskytuje se v

pád: sich bei einem Sturz das Bein brechenzlomit si při pádu nohu

půle: den Stock in der Mitte brechenzlomit hůl v půli

ruka: sich den Arm brechenzlomit si ruku

tuha: die Mine brechenzlomit tuhu

uklouznout: Er ist ausgerutscht und hat sich das Bein gebrochen.Uklouzl a zlomil si nohu.

zlomit se: Der Ast ist beim starken Wind abgebrochen.Větev se v silném větru zlomila.

vaz: Hals- und Beinbruch!Zlom vaz!

zlomit: Hals- und Beinbruch!Zlom vaz!

abbrechen: Das Ruder ist bei starkem Strom abgebrochen.Veslo se v silném proudu zlomilo.

brechen: einen Stock brechenzlomit hůlku

Genick: Das Kind hat sich das Genick gebrochen.Dítě si zlomilo vaz.

Zunge: hovor. Dabei bricht man sich die Zunge ab!Na tom by si člověk zlomil jazyk!

zlom: politischer Umbruchpolitický zlom