Hlavní obsah

napětí

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

  1. (napjaté očekávání) die Spannungdržet koho v napětíj-n in Atem haltennaslouchat komu/čemu s napětímj-m/etw. voller Spannung zuhören
  2. (duševní vypětí) die (An)Spannung, der Stress, die Stress-Situationžít v neustálém napětíunter ständigem Stress stehen
  3. (elektrické) die Spannungelektrické napětíelektrische Spannungnízké/vysoké/stejnosměrné napětídie Niederspannung/Hochspannung/Gleichspannung
  4. (vnitřní pnutí) die (An)Spannung, die Tension
  5. (stav hrozící střetnutím) die Spannungpolitické napětípolitische Spannungnapětí na Blízkém východědie Spannungen im Nahen Osten

Vyskytuje se v

dovolený: zugelassene Spannungtech. dovolené napětí

snížení: die Stromabnahmesnížení napětí proudu

zapalovací: die Brennspannungelektr. zapalovací napětí

kopyto: den Schuh auf den Leisten spannennapnout botu na kopyto

kulminovat: Die Spannung kulminiert.Napětí kulminuje.

luk: den Bogen spannennapnout luk

napnout: die Segel setzennapnout plachty

zostřit se: Die Spannung hat sich verschärft.Napětí se zostřilo.

Achtung: Achtung, Hochspannung!Pozor, vysoké napětí!

anziehen: die Saite anziehennapnout strunu

elektrisch: elektrische Spannung messenměřit elektrické napětí

Lebensgefahr: Achtung, Hochspannung! Lebensgefahr!Pozor, vysoké napětí! Životu nebezpečno!

Segel: (die) Segel setzennapnout plachty

Spannung: ein Film voller Spannungfilm plný napětí

stehen: unter Spannung stehenbýt pod napětím

napětí: j-n in Atem haltendržet koho v napětí