Hlavní obsah

vzrušení

Vyskytuje se v

rozbušit se: Srdce se mu rozbušilo vzrušením.Sein Herz hat vor Aufregung (höher) geschlagen.

vzrušený: vzrušená debataeine erregte Debatte

vzrušit: Matčin telefonát ji vzrušil.Der Anruf von ihrer Mutter hat sie aufgeregt.

vzrušit se: vzrušit se špatnou zprávousich über eine schlechte Nachricht aufregen

sexuell: být sexuálně vzrušenýsexuell erregt sein

vzrušení: Děti se chvěly vzrušením.Die Kinder zitterten vor Erregung.