Hlavní obsah

uvolnění

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

  1. (ze závazku ap.) die Freistellung
  2. (sevření ap.) das Lösen, das Lockernsport. zakázané uvolněníunerlaubter Befreiungsschuss
  3. (relaxace) die Entspannung

Vyskytuje se v

konkurz: vypsat konkurz na uvolněné místoeine freie Stelle ausschreiben

šroub: utáhnout/uvolnit šroubeine Schraube anziehen/lockern

uvolněný: působit uvolněným dojmemeinen gelösten Eindruck machen

abdecken: sklidit ze stolu, uvolnit stůlden Tisch abdecken

wegtreten: Prosím, uvolněte kolej!Bitte, vom Gleis wegtreten!

uvolnění: sport. zakázané uvolněníunerlaubter Befreiungsschuss