Hlavní obsah

šroub

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (spojovací součástka) die Schraubeutáhnout/uvolnit šroubeine Schraube anziehen/lockern
  2. lodní šroub (vrtule) die Schiffsschraube

Vyskytuje se v

lodní: die Schiffsschraubelodní šroub

rozpěrný: die Spreizschrauberozpěrný šroub

spojovací: die Verbindungsschraubetech. spojovací šroub

stahovací: die Spannmutter/Spannschraubetech. stahovací matice/šroub

stavěcí: die Stellschraubestavěcí šroub

svěrací: die Klemmschraubetech. svěrací šroub

křížový: die Kreuz(schlitz)schraube/der Kreuzschraubenzieherkřížový šroub/šroubovák

připevněný: mit der Schraube befestigtpřipevněný šroubem

utáhnout: eine Schraube anziehen/andrehenutáhnout šroub

vyčnívat: Die Schrauben ragen über die Oberfläche der Platte heraus.Šrouby vyčnívají nad povrch desky.

Schraube: eine linksgängige Schraubešroub s levým závitem

šroub: eine Schraube anziehen/lockernutáhnout/uvolnit šroub