Hlavní obsah

dovolený

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

celozávodní: der Betriebsurlaubcelozávodní dovolená

délka: die Urlaubsdauerdélka dovolené

dovolená: der Mutterschaftsurlaub/Studienurlaubmateřská/studijní dovolená

mateřský: den Mutterschaftsurlaub antretennastoupit mateřskou dovolenou

nástup: der Urlaubsantrittnástup na dovolenou

dobrat: Ich muss meine Urlaubstage aufbrauchen.Musím si dobrat dovolenou.

dovolit: Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle.Dovolte, abych se představil.

milostivý: gnädige Erlaubnis/Verzeihungmilostivé dovolení/odpuštění

na: auf Urlaub seinbýt na dovolené

nepohodnout se: Sie haben sich wegen des Urlaubs überworfen.Nepohodli se kvůli dovolené.

pochvalovat (si): sich über den Sommerurlaub lobend aussprechenpochvalovat si letní dovolenou

polovina: Sie hat ab Mitte September Urlaub.Má dovolenou od poloviny září.

procestovat: Sie sind den ganzen Urlaub durchgereist.Procestovali celou dovolenou.

představit se: Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle.Dovolte, abych se představil.

rychlost: zulässige Höchstgeschwindigkeitnejvyšší dovolená rychlost

řádný: ordentlicher/regulärer Urlaubřádná dovolená

sbalit: Sachen für den Urlaub zusammenpackensbalit věci na dovolenou

spořit: für den Sommerurlaub sparenspořit na letní dovolenou

stonat: Ich kann mir nicht leisten, krank zu sein.Nemůžu si dovolit stonat.

vrátit se: aus dem Urlaub zurückkommenvrátit se z dovolené

výjimečně: etw. nur ausnahmsweise erlaubenco dovolit jen výjimečně

vyrabovat: Der Urlaub hat mein Konto geplündert.Dovolená mi vyrabovala konto.

zahraničí: ein Urlaub im Auslanddovolená v zahraničí

znechutit: Der Reiseleiter verekelte uns den ganzen Urlaub.Průvodce nám znechutil celou dovolenou.

direkt: direkt nach der Operation in den Urlaub fahrenjet na dovolenou hned po operaci

gehen: in Urlaub/Pension gehenjít na dovolenou/do penze

in: in den Urlaub fahrenjet na dovolenou

Karte: eine Karte aus dem Urlaub sendenposlat pohled z dovolené

schön: einen schönen Urlaub am Meer verbringenstrávit krásnou dovolenou u moře

Urlaub: im/auf Urlaub seinbýt na dovolené

Anfrage: Darf ich mir eine Anfrage erlauben?Mohu si dovolit dotaz?

Anspruch: Anspruch auf Urlaub erhebenvznést nárok na dovolenou

antreten: den Urlaub antretennastoupit (na) dovolenou

da: Wir haben viel gearbeitet, da machen wir jetzt Urlaub.Hodně jsme pracovali, proto si teď uděláme dovolenou.

dass: Stimmt es, dass sie morgen in Urlaub fährt?Je pravda, že zítra jede na dovolenou?

der, die, das: Die Fischers fahren morgen in Urlaub.Fischerovi jedou zítra na dovolenou.

erhalten: keinen Urlaub erhaltennedostat dovolenou

erlauben: hovor. Erlaube mal/Erlauben Sie mal!No dovol(te)!

Ferien: in die Ferien fahren/gehenjet/jít na dovolenou/prázdniny

finanziell: sich etw. finanziell leisten könnenmoci si co finančně dovolit

für: Ich spare für den Urlaub.Šetřím na dovolenou.

genießen: Ich habe meinen Urlaub sehr genossen.Dovolené jsem si velmi užila.

gestatten: sich eine Bemerkung/Einwendung gestattendovolit si poznámku/námitku

insofern: Er wird kommen, insofern es seine Zeit erlaubt.Přijde, pokud mu to čas dovolí.

machen: Der Urlaub hat sich gemacht.Dovolená se vydařila.

schlecht: schlechtes Wetter im Urlaub habenmít na dovolené špatné počasí

streichen: přen. Den Urlaub kannst du streichen.Na dovolenou můžeš zapomenout.

unsereiner: Unsereiner kann sich so etwas nicht leisten.Našinec si něco takového nemůže dovolit.

verbringen: den Urlaub an der See verbringenstrávit dovolenou u moře

vorstellen: Gestatten Sie mir, bitte, mich (Ihnen) vorzustellen.Dovolte mi, prosím, abych se (Vám) představil.

dovolený: zugelassene Spannungtech. dovolené napětí