Hlavní obsah

zakázaný

Vyskytuje se v

uvolnění: sport. zakázané uvolněníunerlaubter Befreiungsschuss

zakázat: Nepovolaným vstup zakázán.Zutritt für Unbefugte verboten

kouření: Kouření zakázáno.Rauchen verboten.

odvolání: co je až do odvolání zakázánoetw. ist bis auf Widerruf verboten

průjezd: průjezd zakázánDurchfahrt verboten

přísně: Kouření přísně zakázáno.Rauchen streng verboten.

přístup: přístup k stavbě zakázánBetreten der Baustelle verboten

stavba: Vstup na stavbu je zakázán.Betreten der Baustelle verboten.

mladší: Dětem mladším 15 let vstup zakázán.Kein Eintritt für Kinder unter 15 Jahren.

nepovolaný: Nepovolaným vstup zakázán!Unbefugten Zutritt verboten!

ovoce: zakázané ovoceverbotene Früchte

vstup: Nepovolaným vstup zakázán.Unbefugten (ist der) Zutritt verboten.

verboten: Nepovolaným vstup zakázán.Zutritt für Unbefugte verboten.

abspringen: Vyskakování za jízdy zakázáno!Abspringen während der Fahrt verboten!

Durchfahrt: Průjezd zakázán!Durchfahrt verboten!

Durchgang: Průchod zakázán!Durchgang verboten!

Einlass: Vstup zakázán!Kein Einlass!

Gleis: Přecházení kolejí zakázáno!Überschreiten der Gleise verboten!

kategorisch: komu co kategoricky zakázatj-m etw. kategorisch verbieten

Reiz: půvab nového/zakázanéhoder Reiz des Neuen/Verbotenen

sollen: To by měli zakázat.Das sollte man verbieten.

verbieten: Zakázala jsem si kouřit.Ich verbot es mir zu rauchen.

verwehren: Zakázali jsme mu vstupovat do domu.Wir verwehrten ihm, das Haus zu betreten.

Zutritt: Nepovolaným vstup zakázán!Unbefugten ist der Zutritt verboten!