Hlavní obsah

přísně

Příslovce

  • streng, strikt, hartpřísně posuzovat koho/coj-n/etw. streng beurteilenpřísně tajnéstreng geheimKouření přísně zakázáno.Rauchen streng verboten.přísně vzatostreng genommentvářit se přísněstrenge Miene machen

Vyskytuje se v

měřítko: einen strengen Maßstab an etw. anlegenklást přísné měřítko na co

brát: etw. streng nehmenbrát co přísně

přísný: ein strenger Vaterpřísný otec

splňovat: den strengsten Normen entsprechensplňovat nejpřísnější normy

zatvářit se: ein strenges Gesicht machenzatvářit se přísně

Disziplin: In der Armee herrscht strenge Disziplin.V armádě panuje přísná disciplína.

rigoros: etw. rigoros verurteilenpřísně posuzovat co

Verschwiegenheit: strengste Verschwiegenheit bewahrenzachovávat přísnou mlčenlivost

přísně: j-n/etw. streng beurteilenpřísně posuzovat koho/co