Hlavní obsah

brát

Vyskytuje se v

brát si: jez(te) greif(e) zu, greifen* Sie zu, greift zuber(te) si

paškál: kriticky se zaměřit j-n ins Gebet nehmenvzít na paškál, brát na paškál

potaz: in Kauf nehmen etw. Akkbrát v potaz

brána: der PulverturmPrašná brána

doslova: alles wörtlich nehmenbrát všechno doslova

pekelný: die Höllenpfortepekelná brána

úvaha: etw. in Erwägung ziehenbrát v úvahu co

brány: die (Feld)Eggenpolní brány

brát se: Wo kommst du her?Kde se tu bereš?

domů: die Arbeit nach Hause nehmenbrát si práci domů

hradní: der Burggraben/das Burgtorhradní příkop/brána

lačný: ein Medikament auf nüchternen Magen einnehmenbrát lék na lačný žaludek

pořádek: j-n/etw. der Reihe nach nehmenbrát koho/co po pořádku

váha: etw. auf die leichte Schulter nehmenbrát co na lehkou váhu

vstupní: das Eingangstorvstupní brána

vzor: sich j-n/etw. zum Vorbild nehmenbrát (si) koho/co za vzor

zbytečný: nichts Unnützes mitnehmennebrat s sebou nic zbytečného

lehký: etw. auf die leichte Schulter nehmenbrát co na lehkou váhu

míra: bei j-m Maß (für Kleid) nehmenbrát komu míru (na šaty)

příklad: sich an j-m/etw. ein Beispiel nehmenbrát si příklad z koho/čeho

roh: die Kurve kratzenbrát roha

servítek: kein Blatt vor den Mund nehmennebrat si servítky

slovo: j-n beim Wort nehmenbrát koho za slovo

Humor: etw. mit Humor tragenbrát co s humorem

beziehen: ein gutes Gehalt beziehenbrát dobrý plat

demnächst: Sie werden demnächst heiraten.Co nevidět se budou brát.

Ende: kein Ende nehmennebrat konce

Erwägung: etw. in Erwägung ziehenbrát co v úvahu

nehmen: etw. für/als ein gutes Zeichen nehmenbrát co jako dobré znamení

Rücksicht: auf j-n/etw. Rücksicht nehmenbrát ohled na koho/co

Stunde: (privat) Stunden in etw. nehmenbrát (soukromé) hodiny čeho

tragisch: Nimm es nicht so tragisch!Neber to tak tragicky!

wörtlich: etw. (allzu) wörtlich nehmenbrát co (příliš) doslova

brát: bei j-m Stunden in etw. nehmenbrát hodiny čeho u koho