Hlavní obsah

vykonávat

Vyskytuje se v

námezdní: vykonávat námezdní prácidie Lohnarbeit machen

Arbeit: eine geistige/manuelle Arbeit verrichtenvykonávat duševní/manuální práci

fungieren: als Schiedsrichter fungierenvykonávat funkci rozhodčího

verrichten: seine Arbeit verrichtenvykonávat svou práci