Hlavní obsah

verrichten

Vyskytuje se v

Notdurft: vykonat velkou/malou potřebu vyprázdnit seseine große/kleine Notdurft verrichten

Arbeit: vykonávat duševní/manuální prácieine geistige/manuelle Arbeit verrichten

verrichten: vykonávat svou práciseine Arbeit verrichten

Geschäft: jít na velkou/malou (stranu) na WCsein großes/kleines Geschäft verrichten/machen