Hlavní obsah

berichten

Sloveso

  • j-m von etw., über etw. Akk podat zprávu, referovat komu, informovat koho o čemvon einer Reise/über den Unfall ausführlich berichtenpodat podrobnou zprávu o cestě/nehodě

Vyskytuje se v

verzerren: die Berichte von etw. verzerrenzkreslit zprávy o čem

referovat: Die Presse berichtet über den neuen Film.Tisk referuje o novém filmu.

berichten: von einer Reise/über den Unfall ausführlich berichtenpodat podrobnou zprávu o cestě/nehodě