Hlavní obsah

melden

Sloveso

  1. ohlásit, oznámit oficiálněEr ist als vermisst gemeldet.Je nahlášen jako nezvěstný.
  2. sich melden zu etw., für etw. (při)hlásit (se) na co, do čeho, k čemu do soutěže ap.sich zur Prüfung meldenpřihlásit se ke zkoušce
  3. sich melden bei j-m (o)hlásit se u koho, komu, ozvat se, dát (o sobě) vědět komuIch melde mich bei dir.Ozvu se ti., Dám o sobě vědět.
  4. sich melden (při)hlásit se zvednutím rukyDie Schüler meldeten sich eifrig.Žáci se usilovně hlásili.

Vyskytuje se v

Wort: sich zu Wort meldenhlásit se o slovo

centrála: hlásit se na centrálesich bei der Zentrale melden

hlásit: hlásit ztrátueinen Verlust melden

hlásit se: hlásit se telefonickysich telefonisch melden

hlásit se: hlásit se ke slovusich zu Wort melden

odhlásit se: Už jsem se odhlásil.Ich meldete mich schon ab.

otevřeně: otevřeně se hlásit ke komu/čemusich offen zu j-m/etw. melden

slovo: (při)hlásit se o slovosich zu Wort(e) melden

šéf: hlásit se u šéfasich beim Chef melden

vrátný: hlásit se u vrátnéhosich beim Pförtner melden