Hlavní obsah

melden

Sloveso

  1. ohlásit, oznámit oficiálněEr ist als vermisst gemeldet.Je nahlášen jako nezvěstný.
  2. sich melden zu etw., für etw. (při)hlásit (se) na co, do čeho, k čemu do soutěže ap.sich zur Prüfung meldenpřihlásit se ke zkoušce
  3. sich melden bei j-m (o)hlásit se u koho, komu, ozvat se, dát (o sobě) vědět komuIch melde mich bei dir.Ozvu se ti., Dám o sobě vědět.
  4. sich melden (při)hlásit se zvednutím rukyDie Schüler meldeten sich eifrig.Žáci se usilovně hlásili.

Vyskytuje se v

Wort: sich zu Wort meldenhlásit se o slovo

centrála: sich bei der Zentrale meldenhlásit se na centrále

hlásit: einen Verlust meldenhlásit ztrátu

hlásit se: sich telefonisch meldenhlásit se telefonicky

odhlásit se: Ich meldete mich schon ab.Už jsem se odhlásil.

otevřeně: sich offen zu j-m/etw. meldenotevřeně se hlásit ke komu/čemu

slovo: sich zu Wort(e) melden(při)hlásit se o slovo

šéf: sich beim Chef meldenhlásit se u šéfa

vrátný: sich beim Pförtner meldenhlásit se u vrátného

melden: sich meldenzu etw., für etw. (při)hlásit (se) na co, do čeho, k čemu do soutěže ap.