Hlavní obsah

hlásit se

Vyskytuje se v

centrála: hlásit se na centrálesich bei der Zentrale melden

národnost: hlásit se k německé národnostisich zur deutschen Nationalität bekennen

slovo: (při)hlásit se o slovosich zu Wort(e) melden

šéf: hlásit se u šéfasich beim Chef melden

vrátný: hlásit se u vrátnéhosich beim Pförtner melden

bewerben: hlásit se na univerzitusich an der Uni bewerben

hlásit se: hlásit se telefonickysich telefonisch melden