Hlavní obsah

schildern

Sloveso

  • líčit, popisovatseine Erlebnisse schildernlíčit své zážitky

Vyskytuje se v

barvitě: barvitě vylíčit koho/coj-n/etw. farbig schildern

slovo: vylíčit co vlastními slovyetw. mit eigenen Worten schildern

vylíčit: Už mi všechno vylíčil.Er hat mir schon alles geschildert.