Hlavní obsah

otevřeně

Příslovce

  • offenjednat/mluvit otevřeněoffen handeln/sprechenotevřeně se hlásit ke komu/čemusich offen zu j-m/etw. melden

Vyskytuje se v

dveře: den otevřených dveříTag der offenen Tür

otevřený: den otevřených dveříder Tag der offenen Tür

otevřený: ling. otevřená slabikaoffene Silbe

otevřený: otevřený dopisoffener Brief

čumět: čumět na koho/co s otevřenou pusouj-n/etw. mit offenem Mund angaffen

dopis: otevřený dopisoffener Brief

nově: nově otevřený obchodneu eröffnetes Geschäft

ohniště: otevřené ohništěoffene Feuerstelle

otevřený: otevřená oknageöffnete Fenster

otevřený: otevřený oheňoffenes Feuer

otevřený: otevřené mořeoffenes Meer

otevřený: nechat věc otevřenoudie Sache offen lassen

otevřený: otevřená povahaoffener Charakter

rána: hluboká/otevřená/zacelená ránaeine tiefe/offene/verheilte Wunde

dveře: kdo má všechny dveře otevřenéj-m stehen alle Türen offen

dvířka: nechat si otevřená zadní dvířkasich eine Hintertür offen lassen

hrát: hrát s kým otevřenou hrumit j-m ein offenes Spiel spielen

mluvit: mluvit otevřeněoffen sprechen

náruč: uvítat koho s otevřenou náručíj-n mit geöffneten Armen willkommen heißen

otevřený: přijmout koho s otevřenou náručíj-n mit offenen Armen empfangen

otevřený: mít oči otevřenédie Augen offen haben

otevřený: hrát otevřenou hruein offenes Spiel spielen

ústa: stát s otevřenými ústymit offenem Mund dastehen

zadní: pamatovat na zadní vrátka, nechávat si zadní vrátka otevřenásich eine Hintertür offenhalten

Meer: das weite/offene Meerširé/otevřené moře

Weg: j-m stehen alle Wege offenkdo má všechny dveře otevřené

Wort: ein offenes Wort mit j-m redenmluvit s kým otevřeně

also: Die Tür war offen, also musste jemand gekommen sein.Dveře byly otevřené, takže někdo musel přijít.

hereinziehen: Es zieht durch die geöffnete Tür herein.Otevřenými dveřmi (sem) táhne.