Hlavní obsah

ústa

Podstatné jméno, rod střední pomnožné

  • der Mundpolíbit na ústaauf den Mund küssenvypláchnout si ústaden Mund spülen

Vyskytuje se v

páchnout: Er stinkt aus dem Mund.Páchne mu z úst.

povolaný: etw. aus berufenem Mund hörenslyšet co z povolaných úst

semknutý: zusammengepresste Lippensemknutá ústa

med: j-m Honig/Brei ums Maul schmierenmazat komu med okolo úst/huby

ansetzen: die Flöte ansetzenpřiložit flétnu k ústům

ausspülen: sich den Mund ausspülenvypláchnout si ústa

hauen: Er hat ihm auf den Mund gehauen.Uhodil ho do úst.

spitzen: přen. Sie hat den Mund gespitzt.Našpulila ústa.

vorhalten: sich beim Gähnen die Hand vorhaltendržet si při zívání ruku před ústy

ústa: auf den Mund küssenpolíbit na ústa