Hlavní obsah

dveře

Podstatné jméno, rod ženský pomnožné

  • die Türden otevřených dveříTag der offenen Tür

Vyskytuje se v

klika: die Fensterklinke/Türklinke/Torklinkeklika u okna/dveří/vrat

křídlo: der Türflügel/Fensterflügelkřídlo dveří/oken

obrubeň: das Türfutterobrubeň dveří

otevřený: der Tag der offenen Türden otevřených dveří

postranní: die Seitentürpostranní dveře

venkovní: die Außentürvenkovní dveře

blízko: nahe der Tür sitzensedět blízko dveří

dojít: zur Tür kommendojít ke dveřím

drhnout: Die Tür schleift an der Schwelle.Dveře drhnou o práh.

hlučně: die Tür laut zumachenhlučně zavřít dveře

jmenovka: das Namensschild an der Türjmenovka na dveřích

klepat: Der Winter klopft schon an die Tür.Zima už klepe na dveře.

mlátit: die Tür zuschlagenmlátit dveřmi

otevřít: die Tür/das Fenster öffnenotevřít dveře/okno

páka: die Tür mit einem Hebel öffnenotevřít dveře pákou

podržet: j-m die Tür aufhaltenpodržet komu dveře

podstrčit: einen Brief unter die Tür schiebenpodstrčit dopis pod dveře

pootevřít: die Tür einen Spalt öffnenpootevřít dveře

práskat: die Tür zuknallenpráskat dveřmi

prásknout: die Tür (hinter sich) zuschlagenprásknout (za sebou) dveřmi

prostřílet: die Tür durchschießenprostřílet dveře

přibodnout: einen Zettel an die Tür spießenpřibodnout lístek na dveře

přibouchnout: die Tür zuknallenpřibouchnout dveře

přidržet: die Tür aufhaltenpřidržet dveře

přirazit: die Tür zuschlagenpřirazit dveře

přivřít: die Tür anlehnenpřivřít dveře

rozevřít se: Die Autotür schlug (heftig) auf.Dveře od auta se prudce rozevřely.

rozletět se: Die Tür ist aufgeflogen.Dveře se rozletěly.

rozrazit: die Tür im Laufen aufstoßenrozrazit v běhu dveře

sehnout se: sich bei der Tür duckensehnout se ve dveřích

třískat: mit den Türen knallentřískat dveřmi

upláchnout: durch die Hintertür entwischenupláchnout zadními dveřmi

vedle: neben der Türvedle dveří

ven: Die Tür ist nach außen zu öffnen.Dveře se otvírají ven.

vcházet: durch die Haupttür hineingehenvcházet hlavními dveřmi

vkročit: die Tür betretenvkročit do dveří

vrub: eine Kerbe in die Tür schneidenudělat vrub na dveřích

vrznout: Die Tür hat geknarrt.Dveře vrzly.

vtrhnout: Der Vater stürmte als Erster zur Tür herein.Táta vtrhl do dveří jako první.

vykopnout: die Tür auftretenvykopnout dveře

vykročit: aus der Tür hinaustretenvykročit ze dveří

vyletět: aus der Tür stürzenvyletět ze dveří

vypáčit: Wir mussten die Tür aufstemmen.Museli jsme dveře vypáčit.

vysadit: die Tür aushebenvysadit dveře

vystrčit: Journalisten vor die Tür setzenvystrčit novináře za dveře

zabarikádovat: Die Menschen haben es geschafft, die Tür zu verbarrikadieren.Lidé stihli zabarikádovat dveře.

zabouchat: an die Tür pochenzabouchat na dveře

zabouchnout: die Wagentür zuschlagenzabouchnout dveře od auta

zacloumat: heftig an der Tür rüttelnzacloumat prudce dveřmi

zajistit: die Tür mit einer Schranke sichernzajistit dveře závorou

zaklapnout: die Tür zuklappenzaklapnout dveře

zaklepat: an die Tür klopfenzaklepat na dveře

zamknout se: Diese Tür schließt automatisch.Tyto dveře se automaticky zamknou.

zaťukat: Er klopfte an die Tür.Zaťukal na dveře.

zavěsit: die Tür in die Angeln einhängenzavěsit dveře do pantů

závora: die Tür verriegelnzavřít dveře na závoru

zazdít: die Tür zumauernzazdít dveře

zazvonit: an der Tür klingelnzazvonit u dveří

ztuha: Die Tür geht schwer zu.Dveře se zavírají ztuha.

zvenku: Die Tür ist von außen zu öffnen.Dveře se otevírají zvenčí.

zvonek: auf die Türklingel drückenzazvonit na zvonek u dveří

zvonit: Es läutet an der Tür.Někdo zvoní u dveří.

vyprovodit: j-n zur Tür hinaus befördern, j-n vor die Tür setzenexpr. vyprovodit koho ze dveří

zavřený: etw. hinter verschlossenen Türen verhandelnprojednávat co za zavřenými dveřmi

an: etw. an die Tür lehnenopřít co o dveře

anheften: eine Annonce an die Tür anheftenpřipevnit inzerát na dveře

auftreten: die Tür auftretenvykopnout dveře

Weg: j-m stehen alle Wege offenkdo má všechny dveře otevřené

abschließen: Die Tür war abgeschlossen.Dveře byly zamčené.

also: Die Tür war offen, also musste jemand gekommen sein.Dveře byly otevřené, takže někdo musel přijít.

anklopfen: energisch an die/der Tür anklopfenenergicky zaklepat na dveře

auf: Tür auf!Otevři dveře!

ausbeulen: eine Autotür ausbeulenvyklepat dveře od auta

dicht: dicht an der Türtěsně u dveří

durchgehen: Er ist durch die Tür durchgegangen.Prošel dveřmi.

Einstieg: der vordere/hintere Einstieg bei dem Buspřední/zadní dveře autobusu

Glocke: die Glocke an der Tür ziehenzvonit na zvonek u dveří

hereinziehen: Es zieht durch die geöffnete Tür herein.Otevřenými dveřmi (sem) táhne.

hinausführen: Diese Tür führt in den Hof hinaus.Tyto dveře vedou do dvora.

horchen: an der Tür horchenposlouchat za dveřmi

klappen: Die Kinder klappen mit den Türen.Děti bouchají dveřmi.

klopfen: an die Tür/ans Fenster klopfenklepat na dveře/okno

lauschen: an der Tür lauschenposlouchat za dveřmi

läuten: Es läutet (an der Tür).Někdo zvoní (u dveří).

schaben: den Lack von der Tür schabenseškrábat lak ze dveří

schellen: Es schellt an der Wohnungstür.Někdo zvoní u dveří.

schlagen: gegen die Tür schlagenbouchat na dveře

sprengen: eine Tür sprengenvypáčit dveře

stehen: in der Tür stehenstát ve dveřích

treten: Er trat gegen die Tür.Kopnul do dveří.

Tür: j-m die Tür aufhaltenpodržet komu dveře

unentschlossen: Unentschlossen stand er vor der Tür.Nerozhodně stál přede dveřmi.

verrammeln: die Tür verrammelnzatarasit dveře

ziehen: Es zieht von der Tür.Táhne od dveří.

zu: Tür zu, es zieht!Zavřít dveře, táhne!

dveře: Tag der offenen Türden otevřených dveří