Hlavní obsah

vstup

Vyskytuje se v

vstup: vstupyvstupní data die Eingabe

volný: vstup volnýfreier Eintritt

zákaz: zákaz vstupudas Eintrittsverbot

zakázat: Nepovolaným vstup zakázán.Zutritt für Unbefugte verboten

argumentovat: argumentovat pro vstup do EUfür den Beitritt zur EU argumentieren

armáda: vstoupit do armádyin die Armee eintreten

bezbariérový: bezbariérový vstupein barrierefreier Zugang

manéž: vstoupit do manéžedie Manege betreten

opravňovat: Průkazka opravňuje držitele ke vstupu.Der Ausweis berechtigt den Inhaber zum Eintritt.

pozdrav: vstoupit bez pozdravuohne Gruß hineintreten

ráčit: Račte vstoupit.Kommt herein.

stavba: Vstup na stavbu je zakázán.Betreten der Baustelle verboten.

stávka: vstoupit do stávkyin den Streik treten

strana: vstoupit do stranyin die Partei eintreten

válka: vstoupit do válkyin den Krieg eintreten

zadarmo, zdarma: Vstup je zdarma.Der Eintritt ist kostenlos.

zaváhat: Na chvíli zaváhal a pak vstoupil.Er zögerte eine Weile und trat dann herein.

dějiny: přen. vstoupit do dějinin die Geschichte eingehen

mladší: Dětem mladším 15 let vstup zakázán.Kein Eintritt für Kinder unter 15 Jahren.

nepovolaný: Nepovolaným vstup zakázán!Unbefugten Zutritt verboten!

Bord: vstoupit na/opustit palubuan/von Bord gehen

in: vstoupit do spolkuin einen Verein eintreten

Land: vstoupit na pevninu z loděan Land gehen

rein: Pojďte dále!, Vstupte!Kommen Sie rein!

treten: vstoupit do státních služebin den Staatsdienst treten

unter: vstup volný pro děti do šesti letEintritt frei für Kinder unter sechs Jahren

verboten: Nepovolaným vstup zakázán.Zutritt für Unbefugte verboten.

Verein: vstoupit do spolkuin einen Verein eintreten

Zutritt: Zákaz vstupu!Kein Zutritt!

beitreten: vstoupit do odborůder Gewerkschaft beitreten

berechtigen: Průkaz opravňuje k bezplatnému vstupu.Der Ausweis berechtigt zum kostenlosen Eintritt.

betreten: vstoupit do pokojedas Zimmer betreten

eingehen: Události vstoupily do dějin.Die Ereignisse sind in die Geschichte eingegangen.

Einlass: vstup od 18 hodinEinlass ab 18 Uhr

eintreten: Vstupte!Treten Sie ein!

Eintritt: zabránit nezvaným hostům ve vstupuden ungeladenen Gästen den Eintritt verwehren

frei: poskytovat volný vstup pro studentyeinen freien Eintritt für Studenten bieten

Start: vstup do pracovního životader Start ins Berufsleben

wirksam: vstoupit v platnostwirksam werden

zaghaft: váhavě vstoupitzaghaft eintreten

vstoupit: vstoupit do pokojedas Zimmer betreten