Hlavní obsah

vstup

Vyskytuje se v

volný: vstup volnýfreier Eintritt

zákaz: zákaz vstupudas Eintrittsverbot

zakázat: Nepovolaným vstup zakázán.Zutritt für Unbefugte verboten

argumentovat: argumentovat pro vstup do EUfür den Beitritt zur EU argumentieren

armáda: vstoupit do armádyin die Armee eintreten

bezbariérový: bezbariérový vstupein barrierefreier Zugang

manéž: vstoupit do manéžedie Manege betreten

opravňovat: Průkazka opravňuje držitele ke vstupu.Der Ausweis berechtigt den Inhaber zum Eintritt.

pozdrav: vstoupit bez pozdravuohne Gruß hineintreten

ráčit: Račte vstoupit.Kommt herein.

stavba: Vstup na stavbu je zakázán.Betreten der Baustelle verboten.

stávka: vstoupit do stávkyin den Streik treten

strana: vstoupit do stranyin die Partei eintreten

válka: vstoupit do válkyin den Krieg eintreten

vstoupit: vstoupit do pokojedas Zimmer betreten

vstoupit: Vstupte!Treten Sie ein!

vstoupit: vstoupit do stranyeiner Partei beitreten

zadarmo, zdarma: Vstup je zdarma.Der Eintritt ist kostenlos.

zaváhat: Na chvíli zaváhal a pak vstoupil.Er zögerte eine Weile und trat dann herein.

dějiny: přen. vstoupit do dějinin die Geschichte eingehen

mladší: Dětem mladším 15 let vstup zakázán.Kein Eintritt für Kinder unter 15 Jahren.

nepovolaný: Nepovolaným vstup zakázán!Unbefugten Zutritt verboten!

vstoupit: vstoupit komu do cestyj-m in den Weg treten

Bord: an/von Bord gehenvstoupit na/opustit palubu

in: in einen Verein eintretenvstoupit do spolku

Land: an Land gehenvstoupit na pevninu z lodě

rein: Kommen Sie rein!Pojďte dále!, Vstupte!

treten: in den Staatsdienst tretenvstoupit do státních služeb

treten: in Kraft tretenvstoupit v platnost

unter: Eintritt frei für Kinder unter sechs Jahrenvstup volný pro děti do šesti let

verboten: Zutritt für Unbefugte verboten.Nepovolaným vstup zakázán.

Verein: in einen Verein eintretenvstoupit do spolku

Zutritt: Kein Zutritt!Zákaz vstupu!

beitreten: der Gewerkschaft beitretenvstoupit do odborů

berechtigen: Der Ausweis berechtigt zum kostenlosen Eintritt.Průkaz opravňuje k bezplatnému vstupu.

betreten: das Zimmer betretenvstoupit do pokoje

eingehen: Die Ereignisse sind in die Geschichte eingegangen.Události vstoupily do dějin.

Einlass: Einlass ab 18 Uhrvstup od 18 hodin

Einlass: Kein Einlass!Vstup zakázán!

eintreten: Treten Sie ein!Vstupte!

Eintritt: den ungeladenen Gästen den Eintritt verwehrenzabránit nezvaným hostům ve vstupu

Eintritt: Eintritt (ist) frei!Vstup (je) volný!

frei: einen freien Eintritt für Studenten bietenposkytovat volný vstup pro studenty

Start: der Start ins Berufslebenvstup do pracovního života

verboten: Zutritt/Durchfahrt verboten!Vstup/Průjezd zakázán!

wirksam: wirksam werdenvstoupit v platnost

zaghaft: zaghaft eintretenváhavě vstoupit

Zutritt: Unbefugten ist der Zutritt verboten!Nepovolaným vstup zakázán!