Hlavní obsah

mladší

Přídavné jméno

  1. (ve srovnání věku ap.) jüngerAlexander Dumas mladšíAlexander Dumas der Jüngere
  2. (ne úplně mladý) jüngerJe to mladší člověk.Es ist ein jüngerer Mensch.

Vyskytuje se v

mladý: noch jung an Jahren seinbýt mladý věkem

odpadnout: Der junge Läufer fiel nach der ersten Runde ab.Mladý běžec odpadl po prvním kole.

sousedit: der Nachbar einer jungen Familie seinsousedit s mladou rodinou

stranit: den jüngeren Bruder bevorzugenstranit mladšímu bratrovi

vyletět: Die jungen Amsel fliegen bald aus.Mladí kosi brzy vyletí.

zobrazovat: Die Statue stellt ein junges Mädchen dar.Socha zobrazuje mladou dívku.

wesentlich: wesentlich älter/jünger seinbýt podstatně starší/mladší

als dass: Er ist viel zu jung, als dass ich ihm glauben würde.Je příliš mladý, (než) abych mu věřil.

jung: noch jung an Jahren seinbýt mladý věkem

ob: Ob alt, ob jung, alle sind willkommen.Ať starý nebo mladý, všichni jsou vítáni.

mladší: Alexander Dumas der JüngereAlexander Dumas mladší