Hlavní obsah

starší

Přídavné jméno

  1. (vyššího věku) älter, seniorJe o deset let starší než já.Er ist zehn Jahre älter als ich.Alexander Dumas staršíAlexander Dumas der Älterearcheol. starší doba kamennádie Altsteinzeit
  2. (výše v hierarchii) (dienst)älter

Vyskytuje se v

panna: stará pannaosamělá žena die (alte) Jungfer

starší: archeol. starší doba kamennádie Altsteinzeit

starý: starý mládenec(alter) Junggeselle

zákon: Starý zákonAltes Testament

bába: stará babaeine alte Schachtel

být: Je stejně starý jako já.Er ist so alt wie ich.

kost: protáhnout staré kostidie alten Knochen strecken

křáp: To auto už je starý křáp.Das ist schon eine alte Kiste.

mistr: díla starých mistrůWerke alter Meister

mnohem: Byl mnohem starší než ona.Er war viel älter als sie.

mrav: starý mravein alter Brauch

nemnoho: nemnoho staršínicht viel älter

o: Je o dva roky starší než já.Sie ist zwei Jahre älter als ich.

pravda: To je stará pravda.Das ist eine alte Wahrheit.

přidržet se: přidržet se starých zvykůan alten Bräuchen festhalten

ruina: ruina starého hradudie Ruine der alten Burg

sesout se: Stará budova se sesula.Das alte Gebäude ist eingestürzt.

slábnout: Paměť starých lidí slábne.Das Gedächtnis der alten Leute wird schwächer.

služebně: služebně staršídienstälter

sova: Ty stará sůvo!Du alte Eule!

šarmantní: šarmantní starý pánein charmanter alter Herr

vyhrabat: Včera jsem vyhrabala staré fotky.Gestern habe ich die alten Fotos ausgegraben.

vykácet: vykácet staré lípyalte Linden fällen

vyřadit: vyřadit staré strojealte Maschinen aussondern

vyštrachat: vyštrachat staré dopisyalte Briefe hervorkramen

vytéct: Stará baterie vytekla.Die alte Batterie ist ausgelaufen.

z, ze: nejstarší z dětídas älteste von den Kindern

zahodit: zahodit staré šatyalte Kleidung wegwerfen

zaměnit: zaměnit starý nábytek za novýein altes Möbel durch ein neues ersetzen

zůstat: Vše zůstalo při starém.Alles blieb beim Alten.

žrát: Starý vařič žere moc proudu.Der alte Kocher frisst viel Strom.

kolej: přen. Všechno je ve starých kolejích.Alles bewegt sich in ausgefahrenen Gleisen.

láska: Stará láska nerezaví.Alte Liebe rostet nicht.

rezavět: Stará láska nerezaví.Alte Liebe rostet nicht.

ten, ta, to: Čím (je) starší, tím (je) hloupější.Je älter (er ist), um so dümmer (ist er).

vesta: To je stará vesta!Das ist ein alter Hut!

zjitřit: zjitřit staré rányalte Wunden aufreißen

železo: přen. patřit do starého železazum alten Eisen gehören

als: starší než tyälter als du

anknüpfen: navázat na starý zvykan einen alten Brauch anknüpfen

desto: Čím je starší, tím je náročnější.Je älter sie wird, desto anspruchsvoller wird sie.

genug: dost starý/chytrýalt/klug genug

Kultur: kultura starých Inkůdie Kultur der alten Inkas

Trott: vrátit se do starých kolejíin den alten Trott verfallen/zurückfallen

wesentlich: být podstatně starší/mladšíwesentlich älter/jünger sein

Zeit: pověst ze starých časůeine Sage aus alter Zeit

zierlich: křehká stará dámaeine zierliche alte Dame

zu: příliš starýzu alt

abkaufen: (Od)Koupila od něho staré rádio.Sie kaufte ihm ein altes Radio ab.

Ältere: Lucas Cranach staršíLucas Cranach der Ältere

Begleitung: Přišla v doprovodu staršího muže.Sie kam in Begleitung eines älteren Herrn.

beleben: oživit staré zvyky a obyčejealte Sitten und Gebräuche beleben

brechen: skoncovat se starým zvykemmit einer alten Gewohnheit brechen

Burg: ruiny starého hradudie Ruinen einer alten Burg

festhalten: držet se starých zvykůan alten Gewohnheiten festhalten

Freund: starý přítelein alter Freund

je: Čím je člověk starší, tím je zkušenější.Je älter man wird, desto erfahrener wird man.

ob: Ať starý nebo mladý, všichni jsou vítáni.Ob alt, ob jung, alle sind willkommen.

Rückfall: návrat ke starým chybám/zvyklostemder Rückfall in alte Fehler/Gewohnheiten

Rückgriff: návrat ke starým metodámder Rückgriff auf alte Methoden

schnüffeln: Slídil ve starých dopisech své manželky.Er schnüffelte in alten Briefen seiner Frau.

Sitte: podle starých obyčejůnach alter Sitte

spuken: V tom starém domě straší.In dem alten Haus spukt es.

Studium: studium starých kulturdas Studium alter Kulturen

um: být o dva roky staršíum zwei Jahre älter sein

umfunktionieren: předělat starou továrnu na diskotékueine alte Fabrik zu einer/in eine Disko umfunktionieren

umwandeln: předělat starý mlýn na restauracialte Mühle in ein Restaurant umwandeln

unterbringen: dát staré křeslo do sklepaden alten Sessel im Keller unterbringen

mládenec: starý mládenecneženatý muž der Junggeselle