Hlavní obsah

ob

Předložka

  • dělat co ob denetw. jeden zweiten Tag machen

Vyskytuje se v

aussehen: aussehen, als ob man nicht bis drei zählen könntevypadat, jako by neuměl do třech napočítat

je: je nachdem obpodle toho zda

ob: (egal) ob... oder nichtať ... nebo ne

anfragen: Höflich anfragen, ob...Zdvořile se dotázat, zda...

Anschein: Es hat den Anschein, dass.../als ob...Vypadá to, jako by.../že...

fragen: Es fragt sich nur, ob ich kommen kann.Je jen otázkou, zda budu moci přijít.

freistehen: Es steht ihm frei, ob er kommt.Záleží na něm, jestli přijde.

stehen: Es steht (ganz) bei dir, ob ...Záleží to jen na tobě, jestli ...

: Ob Samstag oder Sonntag, er arbeitet immer.Ať je sobota, nebo neděle, pořád pracuje.

jakoby: Er sieht aus, als ob er bis drei nicht zählen könnte.Vypadá, jakoby neuměl do tří napočítat.

jestli: Er fragte, ob alle kommen.Ptal se, jestli přijdou všichni.

-li: Er wusste nicht, ob er lachen oder weinen soll.Nevěděl, má-li se smát nebo plakat.

vyhlédnout: Schau mal hinaus, ob er schon kommt.Vyhlédni ven, jestli už jde.

vždy: Nicht immer ist es leicht zu entscheiden, ob...Není vždy snadné rozhodnout, jestli...

že: Er tat, als ob er schlafen würde.Dělal, že spí.

als ob: Er machte auf mich den Eindruck, als ob er schliefe.Dělal na mě dojem, jako by spal.