Hlavní obsah

aussehen

Slovesosieht aus, a, e

  1. vypadat zdravě ap.Wie siehst du denn aus?Jak to vypadáš?Der Mann sah sehr traurig aus.Ten muž vypadal velmi smutně.
  2. nach etw. vypadat, jevit se na/jako coEs sieht nach Gewitter aus!Vypadá to na bouřku!
  3. mit j-m/etw. irgendwie vypadat s kým/čím jak
  4. řidč.nach j-m/etw. vyhlížet koho/co hosty ap.

Das, podstatné jméno~s

Vyskytuje se v

Elend: vypadat jako chodící mrtvolaaussehen wie das leibhaftige Elend

apart: vypadat půvabněapart aussehen

ausgemergelt: vypadat vyhubleausgemergelt aussehen

beknackt: vypadat přiblblebeknackt aussehen

absolut: vypadat absolutně nemožněabsolut unmöglich aussehen

appetitlich: vypadat chutněappetitlich aussehen

betrübt: vypadat zasmušilebetrübt aussehen

dumm: Není tak hloupá, jak vypadá.Sie ist nicht so dumm, wie sie aussieht.

fesch: vypadat hezkyfesch aussehen

fremdartig: vypadat cizefremdartig aussehen

geben: Dbá hodně o svůj vzhled.Er gibt viel auf sein Aussehen.

grotesk: vypadat směšněgrotesk aussehen

niedlich: vypadat roztomileniedlich aussehen

schlampig: vypadat neupraveněschlampig aussehen

seltsam: vypadat podivuhodně/zvláštněseltsam aussehen

sympathisch: vypadat sympatickysympathisch aussehen

verhärmt: vypadat ztrápeněverhärmt aussehen

verheult: vypadat ubrečeněverheult aussehen

mladistvý: mladistvý vzhledjugendliches Aussehen

zmoklý: být jako zmoklá slepicewie ein begossener Pudel aussehen

bledě: vypadat bleděblass aussehen

důležitě: vypadat důležitěwichtig aussehen

estetický: estetický vzhledästhetisches Aussehen

chorobně: vypadat chorobněkrank aussehen

komicky: působit/vypadat komickykomisch wirken/aussehen

křehce: vypadat křehce o nádobězerbrechlich aussehen

mladě: vypadat mladějung aussehen

moderně: moderně vypadajícímodern aussehend

ohavně: ohavně vypadatscheußlich aussehen

pažitka: vyset pažitkuden Schnittlauch aussähen

provokativní: provokativní vzhledprovozierendes Aussehen

šeredně: vypadat šeredněhässlich aussehen

úhledný: úhledný vzhledein elegantes Aussehen

vypadat: To není (tak), jak to vypadá!Es ist nicht, wonach es aussieht!

vzhled: posuzovat koho podle vzhleduj-n dem Aussehen nach beurteilen

zanedbaně: vypadat zanedbaněvernachlässigt aussehen

zděsit se: Zděsil se, jak špatně vypadá.Er entsetzte sich, wie schlecht er aussieht.

zdravě: vypadat zdravěgesund aussehen

hromádka: vypadat jako hromádka neštěstíwie ein Häufchen Unglück aussehen

vystřižený: být jako vystřižený ze žurnáluwie aus dem Modejournal aussehen

zelí: být jako strašák do zelíwie eine Vogelscheuche aussehen

aussehen: vypadat jako hromádka neštěstíwie ein Stück Malheur aussehen