Hlavní obsah

ob

Vyskytuje se v

aussehen: vypadat, jako by neuměl do třech napočítataussehen, als ob man nicht bis drei zählen könnte

je: podle toho zdaje nachdem ob

ob: ať ... nebo ne(egal) ob... oder nicht

anfragen: Zdvořile se dotázat, zda...Höflich anfragen, ob...

Anschein: Vypadá to, jako by.../že...Es hat den Anschein, dass.../als ob...

fragen: Je jen otázkou, zda budu moci přijít.Es fragt sich nur, ob ich kommen kann.

freistehen: Záleží na něm, jestli přijde.Es steht ihm frei, ob er kommt.

Haus: (Chovej se) Jako doma!Tu als ob du zu Hause wärst!

stehen: Záleží to jen na tobě, jestli ...Es steht (ganz) bei dir, ob ...

als ob: Dělal na mě dojem, jako by spal.Er machte auf mich den Eindruck, als ob er schliefe.