Hlavní obsah

nebo, kniž. neb

Vyskytuje se v

: Ať je sobota, nebo neděle, pořád pracuje.Ob Samstag oder Sonntag, er arbeitet immer.

buď: Buď já, nebo on!Entweder ich oder er!

jako: některé profese, jako učitel nebo lékařmanche Berufe, wie Lehrer oder Arzt

-li: Nevěděl, má-li se smát nebo plakat.Er wusste nicht, ob er lachen oder weinen soll.

plácnout: Přestaň, nebo ti jednu plácnu.Hör mal auf, sonst klatsche ich dir eine.

přetáhnout: Nech toho, nebo tě přetáhnu.Lass es, sonst ziehe ich dir eins über.

teď: Teď nebo nikdy!Jetzt oder nie!

tipovat: Víš to, nebo jen tipuješ?Weißt du es, oder tippst du nur?

ústně: ústně nebo písemněmündlich oder schriftlich

dřív: dřív nebo pozdějifrüher oder später